Mjeriteljstvo je znanost o mjerenju.

Mjeriteljstvo obuhvaća mjerne jedinice i njihove etalone, mjerila i njihovo područje primjene te sve teoretske i praktične probleme vezane s mjerenjem.
Mjeriteljstvo se u biti dijeli na tri glavna područja: zakonsko mjeriteljstvo, industrijsko mjeriteljstvo i znanstveno mjeriteljstvo.

Zakonsko mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva uređen zakonom i drugim propisima u cilju uspostave povjerenja u rezultate mjerenja u području primjene zakonitih mjerenja. Odnosi se na djelatnosti koje su rezultat zahtjeva iz propisa, a odnose se na mjerenja, mjerne jedinice, mjerila i mjerne metode koje provode mjerodavna tijela.

Industrijsko mjeriteljstvo bavi se mjerenjima u proizvodnji i upravljanju kakvoćom. Ono obuhvaća postupke umjeravanja, razdoblja umjeravanja, upravljanje mjernim procesima i upravljanje mjerilima u industriji kako bi se osiguralo da ona budu u skladu sa zahtjevima za njihovu predviđenu uporabu.

Znanstveno mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koji se bavi problemima koji su zajednički za sva mjeriteljska pitanja bez obzira na mjerenu veličinu. Ono obuhvaća opće teoretske i praktične probleme koii se tiču mjernih jedinica, uključujući njihova ostvarenja i njihovo prenošenje znanstvenim metodama, probleme mjernih pogrešaka i nesigurnosti te probleme mjeriteljskih svojstava mjerila.

Važnost mjeriteljstva danas je posljedica globalizacije trgovine i potrebe za uklanjanjem tehničkih zapreka trgovini.

U skladu s tim, potrebna je usklađenost nacionalnih zakonodavstava te ocjena sukladnosti i postupaka ovjeravanja.

Etalon je mjera, mjerilo ili mjerni sustav namijenjen određivanju, pohranjivanju i reprodukciji neke mjerne jedinice radi prenošenja njene vrijednosti na druga mjerila da bi mogla poslužiti kao referentna vrijednost.

Sljedivost je osobina da se rezultat nekog mjerenja može dovesti u vezu sa odgovarajućim državnim i/ili međunarodnim etalonom preko neprekinutog lanca upoređivanja.

Umjeravanje ili kalibracija je skup operacija, koje u određenim uvjetima stavljaju odnose među vrijednostima i pokazuje mjerni sustav ili vrijednosti što predstavljaju materijaliziranu mjeru ili referentni materijal i pripadajuće vrijednosti dobivene s etalonima (VIM 1993*, 6.11).
Pravilnim umjeravanjem mjernog instrumenta može se povećati proizvodnost, optimizirati izvore, osigurati konzistentnost, primjenjivost i kompatibilnost proizvoda ili usluga te njihovu primjenu bilo gdje na svijetu.
*VIM 1993: Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie, ukupno izdanje ISO/IEC/OIML/BIPM iz godine 1993.

Zahtjev za umjeravanje-kalibraciju

Zahtjev za verifikaciju

Ovjera ili verifikacija (stari nazivi: baždarenje, žigosanje) je pojam koji podrazumijeva pregled mjerila i usklađivanje sa zakonskim regulativama, a trenutno važeći pravilnik u primjeni je objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 67, od 28.08.2012 godine.

Više o zakonskom mjeriteljstvu je moguće pročitati na stranici 27 biltena Instituta za mjeriteljstvo na sljedećem linku: http://met.gov.ba/dokumenti/IMBilten2.pdf

ZAPIS O ŽALBI - PRIGOVORU - OB-105.01